foto: SRH

RAGO ADVENTURES

Villmarksopplevelser i Salten

Rago Adventures AS er et eventyrselskap etablert i Nordland, Norway. Vi ønsker å gi våre gjester de beste villmarksopplevelsene og tar deg gjerne med ut i vakker og vill natur så du får kjenne på roen og nyte stillheten...
Vi tar deg med inn i et unikt villmarksområde i Rago nasjonalpark og områdene rundt. Landskapet er preget av kupert terreng. Det er dype daler, stupbratte fjellsider og store og små fossefall.  Turen i dette området er til tider krevende, spesielt om det er vått. Enkelte steder må man klyve over kampesteiner, komme seg forbi små juv, grøfter og bergvegger. Men man får fantastiske utsikter i belønning for strevet. 
Vi garanterer topp utsikt og opplevelser!
Området byr på mange muligheter for turer, og vi tilpasser også turer ut fra ønsker og behov. Selv om turen regnes som krevende kan vi regulere lengden på dagsetappene, og vårt mål er at du skal ønske å komme tilbake til området med oss. Og at naturen skal ønske oss tilbake.

foto: Jim T Kristensen
foto: Jim T Kristensen

Flere kilometer med urørt natur

Rago nasjonalpark grenser til den svenske nasjonalparken Padjelanta, som videre grenser til Sarek og Stora Sjöfallet nasjonalparker. Sammen utgjør disse nasjonalparkene et av de største sammenhengende villmarksområdene i Europa. Områdene er viktige for ivaretagelsen av biologisk mangfold og for å sikre villmarksnatur. Rago har, i motsetning til de svenske nasjonalparkene over grensa, et typisk kystklima med mye nedbør, kalde somrer og varme vintre. 

Et rikt mangfold av planter og dyreliv

Her finner du stedvis svært gammel furuskog, med sjeldne typer sopp, hele 20 rødlista sopparter er funnet i furuskogene i området. 

Jerven har fast tilholdssted her, og har funnet seg godt til rette i de utilgjengelige fjellområdene. Det samme gjelder andre mårdyr som  røyskatt og snømus . Av større dyr er elg veldig vanlig. Gaupa opptrer som streifdyr, og det er ikke umulig at en bjørn kan komme over fra de svenske villmarksområdene. 

Fredet naturområde

Denne lille men likevel ville og mektige nasjonalparken har fått sitt navn fra det samiske ordet Rakkok. Rakkok betyr «vanskelig og ufremkommelig fjellområde».  Rago nasjonalpark ble vernet i 1971, og utgjør sammen med de tre svenske parkene Nordens største fredede naturområde. 


Opplevelser

En tilnærmet inngrepsfri natur gir opplevelser som du seint vil glemme. I Rago er det enkelt friluftsliv som gjelder. Vi beveger oss inn i villmarken og ut igjen med ærefrykt og respekt.